Solide trafikktall for SAS

By on June 11, 2008 0 11 Views

Mens kabinfaktoren steg med 0,4 prosentpoeng til 74,4 prosent for SAS-gruppen, fikk den norske virksomheten en vekst i kabinfaktoren på tre prosentpoeng til 70,4 prosent.
– De nye forretningsmodellene med enveispriser og økt tilgjengelighet for lavprisbilletter har gitt oss en stabilt høyere kabinfaktor. Trafikkveksten er fortsatt sterk i de fleste av konsernets enheter, sier konstituert konsernsjef Gunnar Reitan i en pressemelding.
Også SAS Braathens` konstituerte toppsjef er tilfreds.
– August-tallene viser at SAS Braathens har en fortsatt sterk utvikling på internasjonale ruter. Selv om vi økte kapasiteten ganske betydelig, klarte vi i svært stor grad å fylle flyene. Også i det norske innenlandsmarkedet fortsetter veksten. Kombinert med at vi reduserte kapasiteten bidro denne veksten til en høy kabinfaktor innenlands i august, en utvikling vi er meget tilfreds med, sier konstituert SAS Braathens-sjef Johnny Skoglund i en pressemelding.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *