Setter reiselivet øverst

By on June 11, 2008 0 10 Views

Undersøkelsen er foretatt for NHO Reiseliv blant 600 kommuneledere i 371 kommuner. Hele 79 prosent av de spurte svarer at reiselivet har svært stort eller stort potensiale. Ingen andre næringer kommer i nærheten av dette: Mens nær 44 prosent svarer at reiselivet har et svært stort potensial, er tallene for primærnæringene og industrien henholdsvis 13,5 og 17 prosent.

Undersøkelsen, som ble gjennomført på forsommeren, viser også at økt markedsføring, bedre infrastruktur, økt satsing på lokal mat og kultur og bedre koordinering og samarbeid mellom aktører i reiselivet og på myndighetssiden er virkemidler er viktig for at reiselivets potensiale skal tas ut. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist, mener undersøkelsen bekrefter at det er riktig å peke ut reiseliv som en sentral satsningsnæring for Norge, slik Regjeringen gjør i Soria Moria-erklæringen.
– Når erfarne kommunepolitikere og -ledere setter reiselivet fremst blant potensielle vekstnæringer, er dette et signal regjeringen må ta inn over seg – ikke minst når virkemidlene og forutsetningene som skal til for å utløse dette potensialet, i det vesentligste forvaltes av sentrale myndigheter, sier Almquist.

Han mener også regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av en nasjonal strategi for reiseliv må legge bredsiden til for ta reiselivet i bruk over hele landet – som en av framtidens viktigste fastlandsnæringer. Mye av denne bredsiden må komme lokalt.
– Mange offentlig ansatte jobber med reiseliv. Vi kan oppnå bedre resultater av dette arbeidet dersom offentlige og private aktører samarbeider bedre. Kommuner og fylker må spille på lag med næringen, som har kundene og markedskunnskapen. Det er viktig at virkemiddelapparatet tjener næringen. Først da får vi økt verdiskaping og sysselsetting, sier Almquist.

Undersøkelsen viser også regionale forskjeller i synet på hvilke virkemidler som er best egnet til å løfte reiselivet lokalt.

Kilde: www.nhoreiseliv.no – her kan hele rapporten lastes ned

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *