SAS Braathens vant, konkurransetilsynet anker

By on June 11, 2008 0 24 Views

Det var 6. juni i fjor at Konkurransetilsynet vedtok å gi flyselskapet en bot på 20 millioner kroner for brudd på konkurranseloven. Tilsynet mente SAS Braathens hadde misbrukt sin dominerende stilling til å presse ut konkurrenten Coast Air på ruten Oslo-Haugesund.
SAS Braathens nektet å godta boten og saksøkte staten ved Konkurransetilsynet. Tingretten konkluderte tidligere i sommer med at det finnes andre og akseptable forklaringer på SAS Braathens’ handlemåte enn det som kan karakteriseres som kritikkverdig og lovbrytende.
– Dommen viser at det er lov å drive konkurranse selv om man er en stor og dominerende aktør, sa konstituert administrerende direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens da dommen falt.
Retten konkluderte med at Coast Air selv feilvurderte muligheten for å etablere seg på ruten Oslo-Haugesund. Dermed ble konkurransetilsynets vedtak opphevet. Staten må i tillegg dekke SAS Braathens’ saksomkostninger på 4,7 millioner kroner.
Men nå anker altså tilsynet dommen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *