Passasjerøkning for Air France KLM i Norge

By on June 11, 2008 0 21 Views

 Air France har økt antallet passasjerer fra Norge med 33 prosent, mens KLM opplevde en vekst på 15
prosent viser resultater for 2006/2007. Økningen i passasjertrafikk bidro sterkt til å påvirke AIR FRANCE KLMs totale vekst i Norden, hvor KLM økte antallet passasjerer med 22 prosent og AIR FRANCE med 17 prosent. AIR FRANCE KLM er etter sammenslåingen Europas største flyselskap.
Selskapets økonomiske resultat etter 2006/2007 viste god vekst både i forhold til omsetning, driftsresultat og passasjertrafikk. – Vi er svært
tilfreds med det økonomiske resultatet og er særlig fornøyd med selskapets kraftige vekst, både i Norden og i Norge, sier Country Manager for AIR
FRANCE KLM Norge, Paul Rombeek. – Det siste året har vist fordelene ved vår vekststrategi. Vi har utnyttet vår globale vekst for å videreutvikle vår virksomhet i alle store markeder og øke inntjeningen gjennom kontroll med kostnader, samtidig som vi fortsetter å investere i vår fremtid, sier styreleder Jean-Cyril Spinetta
under et møte for å godkjenne regnskapene for 2006-2007. – Dette året avslutter også den første fasen i sammenslåingen av Air France og KLM,
noe som har resultert i betydelig verdiskapning både for konsern og aksjonærer. Dagen i dag markerer starten på en ny fase, som vil kjennetegnes
av en dypere integrering av konsernets strategiske funksjoner. På den måten vil vi kunne øke vår lønnsomhet, med et mål om avkastning på arbeidskapital på 8,5 prosent innen 2009-2010.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *