Norsk hotellstatistikk

By on June 11, 2008 0 4 Views

Sammenliknet med første halvår i fjor økte norske hotellovernattinger med 5,5 prosent for første halvår i år. For hele 2007 antas den gjennomsnittlige romprisen å øke med rundt 5 prosent.

Mesteparten av økning kommer (i følge E24) fra norske yrkesovernattinger, men hotellene sliter med å tiltrekke seg utlendinger og turister.
– Det internasjonale reiselivsmarkedet har vokst med 4-6 prosent i mange år, men vi klarer ikke å ta del i turistveksten. Antallet utenlandske overnattinger er det samme som for ti år siden. Vi bruker lite ressurser på markedsføring, og da taper man, sier bedriftsrådgiver Per-Erik Winter i Horwath Consulting, som lager den årlige rapporten “Norsk Hotellnæring”.

Winter mener hotellkjedene, som står for 60 prosent av hotellstammen, har hatt et for ensidig fokus på individuell forretningstrafikk i Norge.
Norge taper blant annet i den internasjonale kongressmarkedet. Antallet internasjonale kongresser i Norge har sunket med nesten 30 prosent de siste ti årene. Oslo for eksempel, merker nå konkurransen med blant annet Øst-Europa, som med nye og flotte hoteller har meldt seg på i konkurransen om det attraktive kongressmarkedet.
– Det er et markedsføringsproblem, sier kongressjef Anne Rødven i VisitOslo. I København er det tolv personer som jobber med å markedsføre byen mot kongressarrangører. I Oslo er det tre.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *