Mørkt for Sterling

By on June 11, 2008 0 11 Views

Ledelsen i det islandskeide selskapet meldte i går om et “markant forbedret årsresultat” med en turnaround, som ble betegnet som “fantastisk”. Ledelsen fremhever at driftsinntjeningen er falt fra minus 800 millioner kroner for 2005 mot 124 millioner kroner for 2006, ifølge selskapets interne regnskaper. Sterling valgte i går kun å offentligøre en kortfattet presssemelding og ikke hele regnskapet.
Det grundleggende problemet for Sterling er at driften er voldsomt belastet av en presset likviditet. Kun masssive innskudd fra eierne og store salg av eiendommer og fly hjelper på tallene. Den såkalte pengestrømanalysen fra driften – en oversikt over hvor mange penger som kommer inn og går ut av selskapet i forbindelse med driften – trekkes især ned av en økte utgifter for lønninger.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *