Kraftig vekst i både priser og belegg på Oslos hotell.

By on June 11, 2008 0 7 Views

– Hotellene har blitt mer kyniske på å skru prisene opp når markedet er der. Der har Oslo hatt en helt formidabel vekst. Hovedgrunnen er selvfølgelig at det går veldig godt i Norge, og at hotellene er fulle i Oslo. Særlig på ukedagene hvor det er mye forretningstrafikk, sier markedsdirektør Simen A. Johannessen i Hogg Robinson Group Nordic (HRG) til Dagens Næringsliv.

Selskapet driver både med rådgivning, reisebyrå og eventvirksomhet. Den årlige undersøkelsen viser at gode konjunkturer løfter prisene på hotellrom rundt hele verden, bortsett fra i Afrika. Og Oslo ligger helt i toppen på denne økningen (kun indiske Mumbai har en større prosentuell prisøkning). I Stockholm og København økte prisene med henholdsvis ti og fire prosent.

Undersøkelsen baserer seg på forretningsreisende som har bestilt hotellrom fra Storbritannia gjennom reisebyråene i HRG-konsernet i perioden april 2006 til april 2007, i følge Dagens Næringsliv.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *