Kraftig bedring for hotellene

By on June 11, 2008 0 10 Views

Fremgangen har vært tydelig år etter år siden 2003, og forbedret seg med ti prosent i året bortsett fra en fremgang på 20 prosent fra 2004 til 2005. Fremgangen har primært sammenheng med positiv utvikling i norsk økonomi i perioden. Fremgangen er drevet av flere overnattinger av forretningsreisende og gjelder i stor grad yrkesreiser og møter til by- og flyplasshoteller. Ferie/fritidstrafikken har ikke samme utvikling. Distriktshotellene oppnådde derfor i 2006 svakere resultater enn by- og flyplasshotellene.
Dette fremgår av Del 1 av Horwathrapporten “Norsk Hotellnæring 2007” som i år utgis for ellevte gang. Første del er basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg norske hoteller med
spørsmål om markeds- og økonomiske forhold ved hotellet. 138 hoteller inngår i
undersøkelsen av de totalt 1120 hotellene i Norge. Dette er flere hoteller enn tidligere. Hotellene som har besvart undersøkelsen er i gjennomsnitt større enn gjennomsnittet for alle hoteller i Norge.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *