Kaster styret

By on June 11, 2008 0 10 Views

De kastede styremedlemmene er kun erstattet med ett nytt medlem.
– Vi la vekt på at alle eierne skulle sitte i styret fra begynnelsen av. Nå har vi kommet til et punkt hvor vi trenger et mindre, mer handlekraftig styre, sier Mykjåland til fvn.no.
Et av styresakene som nå ligger til behandling er en eventuell satsning i ny tonnasje og nye linjer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *