Ingen bonuspoeng for innlandsreiser

By on June 11, 2008 0 13 Views

 Dette er klart etter at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har vurdert høringssvarene på forslaget til ny forskrift.
De fleste høringsinstansene er positive til et forbud. Den generelle oppfatningen er at dette stimulerer konkurransen og dermed bidrar til lavere billettpriser for alle. Dette er erfaringene man har med forbudet som i dag gjelder særskilt for SAS Norge, melder Fornyings- og administrasjonsdepartementet i en pressemelding søndag. De som går mot et forbud, mener bonusopptjening ikke virker negativt på konkurransen, mens et forbud vil skape ulike konkurransevilkår mellom norske og utenlandske selskaper, siden de siste kan operere med bonuspoeng på sine hjemmemarkeder.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *