Hotellene mot knallår

By on June 11, 2008 0 8 Views

– Vi er godt fornøyde med første halvår, og også juli ble en god måned. Tradisjonelt er andre halvår betydelig bedre enn første, noe som gjør oss sikre på at 2006 driftsmessig blir vårt beste år noensinne, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Choice.
I 2005 endte Choice med et resultat før skatt på nær 400 millioner kroner, men mye av overskuddet skyldtes salg av eiendommer. Hva resultatet vil bli i år, vil ikke Silseth tallfeste under henvisning til at Choice er nært forbundet med børsnoterte selskaper.
Driftsinntektene i første halvår endte på 1666 millioner kroner, opp 4,3 prosent fra i fjor. Driftsresultatet økte fra 7,7 til 29,6 millioner, og resultat før skatt fra 14,9 til 63,4 millioner.

Wold er optimist
Hotellkjeden Rica fikk et resultat før skatt på 15 millioner kroner første halvår i år, mot én million samme periode i fjor. Hotellbelegget i første halvår var 61 prosent mot 58 prosent i samme periode i fjor. Inntekt per tilgjengelig rom (revpar) økte fra 423 til 461 kroner.
– Resultatene er et speilbilde av utviklingen i hele reiselivsnæringen. Det jobbes godt rundt omkring, og når konjunkturene er med oss, blir også resultatene gode. I Rica venter vi et sterkt helår, sier administrerende direktør Ole-Jacob Wold uten å ville utdype prognosene, under henvisning til at Rica er børsnotert.
I fjor endte kjeden med et resultat før skatt på 61 millioner kroner.
– Driftsinntekter i første halvår på 897 millioner er bare 3,7 prosent mer enn i fjor, og resultat før skatt er bare 1,7 prosent av omsetningen. Hvorfor er marginene så lave?
– Det blir helt feil å felle noen dom bare etter seks måneder. Vi er tilfreds med utviklingen og venter et fortsatt sterkt marked i andre halvdel av året. Når det er sagt, er det hele tiden en utfordring å hente ut høyere priser, sier Wold.
Han legger til at utviklingen i strømprisene er bekymringsfull, og sier at Rica fikk økte energikostnader på om lag ti millioner i første halvår.

Vekst hos Rezidor og Thon
– Dette blir et knallår. Markedet vokser mer enn noen nok hadde trodd. Selv vi hotellfolk ble tatt på sengen, sier skandinavisk sjef i Rezidor SAS, Martin Creydt.
Samlet fikk Rezidor SAS inntekter på 3,2 milliarder svenske kroner i første halvår, 28 prosent mer enn samme periode i fjor. Resultatet før skatt gikk fra minus 63 til pluss 117 millioner. Hvor mye av dette som kan tilskrives den norske virksomheten, vil ikke Creydt utdype, men det er et faktum at Norge er et svært viktig marked for Rezidor.
– Målet er et overskudd på over 100 millioner kroner i Norge i år, og det vil være et paradigmeskifte for oss. Førsteprioritet er å øke prisene. Hotellene kan jo ikke bli mer enn fulle, sier Creydt.
I Thon Hotels er de enda mer påholdne med å oppgi tall, men markedsdirektør Turid Nyeggen kan fortelle at omsetningsøkningen i første halvår ble hele 6,9 prosent. Belegget økte fra 58,0 til 63,1 prosent.
– Vi får høyere inntekter og bedre resultater enn i fjor, bekrefter hun.

Vekst hos resten
Scandic i Norge endte med et resultat før skatt på minus 22,3 millioner kroner i fjor, noe som tross alt var bedre enn minus 50,5 millioner året før. I år går det bedre.
– Vi har en god utvikling både når det gjelder belegg og rompris, og i år vil vi gå i pluss. Mer detaljert kan jeg ikke være siden vi er del av et børsnotert selskap, sier administrerende direktør Geir Lundkvist.
I fjor var belegget 66 prosent, men i år er kapasiteten økt ved flere av de i alt 15 hotellene i Norge, så det gjenstår å se om Scandic klarer å fylle like godt.
Norlandia-konsernet har kommet seg ovenpå etter noen tøffe år, men oppgir ikke resultatene for hotellene isolert.
– I år vil vi få en vekst i belegget på seks til åtte prosent og noe av det samme for prisen. Derfor blir resultatet vesentlig bedre enn i 2005. Vi har god kontroll på kostnadene, forsikrer administrerende direktør Roar Ingdal.
First Hotels har også slitt med stygge tall de siste årene. Resultat før skatt ble i 2005 minus 24 millioner, mot minus 143 millioner året før. Men i år forsikrer økonomidirektør Torbjørn Torgersen om at resultatet vil være positivt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *