GDS-selskapene slåss om byråenes gunst

By on June 11, 2008 0 5 Views

Etter en dramatisk vår har roen senket seg midlertidig over de globale distribusjonssystemene (GDS-selskapene) og deres reisebyråkunder i Skandinavia.
Den klare markedslederen, Amadeus, valgte etter heftig kritikk i mars å forlenge sin Low Fare Module-pilot til utgangen av september. I denne perioden kan reisebyråene fortsette å booke SAS’ økonomiklassebilletter gratis. Det har gitt reisebyråene et visst pusterom, men har også hatt til følge at verken Travelport/Galileo, Sabre eller Worldspan har måttet ta stilling til hvordan de skal endre sine forretningsmodeller for å dekke inn lavere inntekter fra flyselskapene.

Uklar framtid
Det store spørsmålet er hva som skjer når september løper ut. Alle venter på hva Amadeus vil foreta seg.
– LFM-piloten fortsetter ikke. Vi fører nå en diskusjon med SAS for å finne en løsning som er til det beste for alle parter, og det innebærer at Amadeus må ha alle produkter og priser tilgjengelig i systemet, sier administrerende direktør Janchrister Egnefors i Amadeus Scandinavia.
Med om lag 80 prosents markedsandel i Skandinavia, SAS sitt hjemmemarked, er det Amadeus som må ta den største smellen når flyselskapet vil kutte sine distribusjonskostnader. Tidligere har SAS betalt om lag 4 euro for hvert booket segment (enkeltstrekning) gjennom GDS-ene. Det nye avgiftsnivået er ikke klart, men i bransjen snakker man om en sannsynlig reduksjon på 25 prosent.
– Endringen vil sette skikkelige spor i våre regnskaper. Den tenkte LFM-avgiften på 2,5 euro viser også at vi i lengden ikke kan bære hele kostnaden selv, sier Egnefors.
Han avviser dermed påstanden om at Amadeus, som til forskjell fra mange flyselskaper går med gode overskudd, bør kunne svelge inntektsbortfallet.

Nødvendige strukturendringer
Amadeus-sjefen er like ordknapp når det gjelder GDS-selskapenes finansieringsform på lengre sikt.
– GDS-ene kommer til å få betalt av leverandørene og reisebyråene i den utstrekning de skaper merverdi for partene, sier Egnefors.
Selv om framtiden er usikker, kan de fleste enes om at man trenger en ny finansieringsmodell for de sentrale bestillingssystemene. Tradisjonelle flyselskaper vil ikke lenger betale like mye for distribusjon gjennom GDS-selskapene, og lavprisselskapene vil i prinsippet ikke betale i det hele tatt. Også reisebyråene ser behov for endringer, selv om de klaget Amadeus inn til konkurransetilsynet etter beslutningen om å innføre en LFM-avgift.
– Vi er veldig opptatt av at alle produkter og priser skal finnes i GDS-selskapene. Og vi er sterk motstander av at finansieringsformen skal påvirke etterspørselen, sier reisebransjedirektør Rolf Forsdahl i HSH.
I dag er det ikke klare linjer. Leverandørene betaler noe og byråene betaler noe, men noen GDS-selskaper har insentivsystemer som gjør at et byrå faktisk i sum kan gå i pluss ved å koble seg til et bestemt GDS-selskap.

Innholdet er avgjørende
GDS-selskapet Galileo eies av Travelport, som igjen eies av Cendant. De meldte allerede i fjor høst at deres eksisterende kunder ikke skulle måtte betale noen SAS-avgift. Beslutningen henger sammen med Travelports strategi om å være en kombinert teknikk- og innholdspartner for reisebyråene.
– Vårt GDS-produkt Galileo kan ikke ses isolert fra Travelport som også er en reisevirksomhet som selger integrerte løsninger til reisebransjen. Her står vår mid-office-løsning Travelwire og Gullivers Travel Associates, verdens største hotellgrossist, sentralt. Vårt mål er å levere et unikt tilbud av reiseprodukter til våre kunder, slik at vi blir deres foretrukne reisepartner som kan hjelpe dem å optimere inntjeningen, sier nordisk markedssjef i Travelport, Ann Christin Mahrt, diplomatisk.
Norden-sjef Niklas Andrén i samme selskap sier det tydeligere:
– Ut fra vårt innhold vil vi bli en partner der både vi og reisebyråene tjener penger. Vi vil ikke bli redusert til å være en teknikkleverandør som diskuterer insentivnivåer. Hvis en Galileo-kunde benytter flere Travelport-produkter, er kanskje det viktige inntektskilder for oss, og da blir det uinteressant å ta ut en eventuell ekstraavgift for å booke SAS-billetter.

Rir flere hester
En reiseindustri i rask endring har tvunget GDS-ene til diversifisering. Amadeus har valgt å bli en IT-leverandør for hele reisebransjen. Også Sabre betoner sin rolle som IT-leverandør til flyselskaper, mens Travelport/Galileo har satset på oppkjøp av leverandører som gir innhold byråene kan bestille. Felles for disse tre GDS-ene er at de har kjøpt globale nettbyråer, og dermed blitt en direkte konkurrent til reisebyråene. I denne sammenheng skiller Worldspan seg ut.
– Vi er de eneste som ikke konkurrerer med våre reisebyråkunder, noe som gjør at vi kan fokusere våre investeringer på verktøy som gjør våre kunder sterkere. På denne måten vinner vi kunder globalt, og vi er ledende på e-handel, hevder Norden-ansvarlig Valerie Guido i Worldspan.
Sabre ønsker heller ikke å bli bedømt kun ut fra sin GDS-løsning Sabre Travel Network. Norden-sjef Dawne Unger påpeker at også Sabre Airline Solutions og nettvirksomheten, Travelocity med datterselskaper som Lastminute.com, er viktige for rollen selskapet ønsker å spille i den samlede reiseindustrien.
– Vi ønsker å tilby byråene en “ett stopp”-løsning for alle reisebehov. Derfor forhandler vi avtaler med leverandørene, som har lang varighet og garanterer alt innhold. Dette gir byråene forutsigelighet, understreker hun.

Deler regningen
Spådommene om GDS-selskapenes nært forestående død virker overdrevne. Pendelen har svingt og de nye lavprisselskapene, som opprinnelig forkastet påstått dyre distribusjonsløsninger, velger nå i stor utstrekning å legge sine priser inn i GDS-ene. I Skandinavia er Norwegian, Sterling og Flynordic noen eksempler. Men deltakelsen er på nye vilkår, lavprisselskapene vil ikke selv stå for GDS-kostnaden. Hvis ikke reisebyrået eller sluttkunden vil bestille direkte på deres nettsider, får de være med å betale regningen. Og Ryanair står fortsatt utenfor GDS-ene.
– Dette kommer helt sikkert til å påskynde utviklingen med at byråene og sluttkunden begynner å betale en del av kostnaden leverandørene tidligere stod for, konkluderer Janchrister Egnefors.

STEIN ARILD IGLEBÆK OG KATARINA MYRBERG

BAKGRUNN: LFM-PILOTEN
* Siden september 2005 betaler SAS en lavere avgift til GDS-selskapene for at billettene deres distribueres i bestillingssystemene. Til gjengjeld får GDS-ene, og dermed reisebyråene, tilgang til samtlige billettyper, inklusiv nettpriser.
* For å dekke opp bortfallet av inntekter besluttet Amadeus å innføre en Low Fare Module. I 2006 skulle selskapet ta en avgift for alle SAS sine økonomiklassebilletter. Avgiften skulle stige gradvis fra 0,25 euro til 2,5 euro fra 1. januar 2007.
* Etter en storm av kritikk forlenget Amadeus forsøksperioden med gratis booking til 30. september.

FAKTA: Amadeus holder grepet
Det er mye hysj-hysj blant GDS-selskapene når det gjelder hvor store de er i Norge og Skandinavia. Travel News har likevel grunn til å tro at Amadeus kontrollerer om lag 80 prosent av markedet, ikke minst på grunn av sin sterke posisjon innen distribusjon av forretningsreiser. De tre andre begynner å få fotfeste, og typisk da blant mer nisjepregede byråer som nettbyråer og spesialiserte feriebyråer.
GDS-selskapene vil heller ikke opplyse mye om hvilke kunder de har, så opplistingen nedenfor må stå for Travel News’ regning.

Amadeus om 2005/06:
“75 nye reisebyråer i Skandinavia har gitt oss tilliten til at vi sammen kan skape god forretning. Tilstrømmingen har vært størst på de områdene som vokser sterkest, altså fritids- og nettbyråer.”
Nye kunder: blant annet Travelpartner i Norge.
Viktigste kunder: VIA, HRG Nordic, CWT/Berg-Hansen, American Express og Ticket.

Sabre om 2005/06:
“Vi fikk vårt beste resultat noensinne i f
ørste kvartal og har så langt i år signert avtaler med 23 reisebyråer i Skandinavia.”
Nye kunder: mange små- og mellomstore byråer.
Viktigste kunder: Reisefeber, SRG/Den

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *