Full stopp for Nordkappturister

By on June 11, 2008 0 11 Views

De aller fleste av sommerens turister til Nordkapp må gjennom Skarvbergtunnelen. Men det kan bli bomtur om ikke Statens vegvesen følger krav og pålegg fra brannsjef Anne-Rita Hansen i Porsanger kommune. Ifølge brannvesenet oppfyller ikke den tre kilometer lange tunnelen vitale sikkerhetskrav til brannventilasjon og tilgang på vann til slukking av brann. Tunnelen er også for smal, påpeker brannvesenet etter et tilsyn i oktober. Statens vegvesen hevder at kravene ikke gjelder fordi tunnelen har en trafikk med færre enn 300 biler i et gjennomsnittsdøgn. Men brannvesenet viser til at det passerer 700-800 kjøretøyer om sommeren, og dessuten at svært mange av disse er busser og bobiler som kan få ekstra problemer om det blir brann inne i tunnelen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *