Frykter hotellmoms

By on June 11, 2008 0 27 Views

Ettersom hotellene nå får full fradragsrett på den inngående momsen på 25 prosent, viser beregninger at de fleste overnattingsbedriftene vil tjene på momsinnføringen.
Men det er også de som uttrykker bekymring over ordningen. Ifølge Tracy Robinson hos turoperatøren Robinson Scandinavia kan konsekvensen bli en alvorlig turistsvikt, skriver Dagens Næringsliv. Det er spesielt i det tyske markedet at svikten kan komme. Hun mener også nye kjøre- og hvilebestemmelser for bussjåfører i EU vil bidra til at den totale kostnaden vil bli vesentlig høyere for utenlandske turister.
Robert Medic hos den tyske operatøren Troll Tour Reisen varsler en reduksjon i tilbudet til Norge som en konsekvens av momsen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *