Flere overnattinger i Norge

By on June 11, 2008 0 6 Views

Norske overnattinger har økt med 6,2 prosent, mens utenlandske overnattinger har økt med 3,8 prosent.
Mens tallene for overnattinger i Norge generelt har gått litt opp, kan særlig Fjord Norge-regionen skilte med gode tall, viser en rapport som nylig er publisert av Statistisk Sentralbyrå. Fjord Norge-regionen består av de 4 Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
I alt 2 943 000 overnattinger på hoteller, campingplasser og hytter er registrert så langt i år, mot 2 590 000 for samme periode året før. Dette gir en økning på 13,6 prosent, mens resten av Norge har en vekst på 5,1 prosent for 1. halvår. Sterkest vekst har det vært i Rogaland med 20 prosent og Sogn og Fjordane med 14 prosent.
Den sterkeste veksten for Fjord Norge-regionen kommer 1. halvår fra det internasjonale markedet som øker med 17,1 prosent til 888 000 overnattinger. Norge for øvrig har i samme periode hatt en vekst på 4,1 prosent i antall utenlandske overnattinger. Det er spesielt besøkende fra Nederland og Storbritannia som har funnet veien til Vestlandsfylkene, begge landene har en sterk vekst på henholdsvis 29 prosent og 21 prosent i perioden, mens det viktige tyske markedet for første gang på mange år viser en markant vekst på 12 prosent.
De tradisjonelle oversjøiske markedene USA og Japan ligger på samme nivå som året før, mens nye markeder som Russland og Sør-Korea øker med 41 prosent og 49 prosent. Samlet viser de oversjøiske markedene en vekst på 5 prosent for 1. halvår.
Også det norske markedet viser en markert økning 1. halvår. For Fjord Norge samlet hadde det norske markedet en vekst på 12,2 prosent. Norge forøvrig fikk i samme periode en vekst på 5,4 prosent.
Det er særlig yrkestrafikken som har økt det siste halvåret, men også ferie- og fritidstrafikken viser en markert vekst.
– Dette er en sterkere utvikling enn vi har turt å tro på, sier administrerende direktør Terje Devold i markedsføringsselskapet Fjord Norge AS i en pressemelding.
– Den konstaterte veksten på 420 000 utenlandske overnattinger fra 2005 til i dag medfører en økt omsetning for reiselivsbaserte bedrifter i regionen på nærmere 1,4 milliarder kroner på årsbasis, sier han.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *