Flere inn i "Arktisk Norge"?

By on June 11, 2008 0 14 Views

 Det ligger også i kortene at store reiselivsaktører må inn på spleiselaget.
NHO Reiseliv Nord-Norge applauderer kommunalminister Åslaug Hagas løfte om dannelsen av reiselivsselskapet “Arktisk Norge” som skal sikre landsdelen et løft innenfor reiselivet. Nå håper regiondirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, at de store aktørene blir med på spleiselaget, skriver nettstedet tettpaa.no.
– Hagas løfte om dannelsen av “Arktisk Norge” er helt i tråd med vårt årsmøtevedtak i år, der vi vedtok å jobbe for en felles plattform for markedsføring av Nord-Norge som reiselivsmål. Om en drøy uke skal vi ha et møte med alle tre reiselivsselskapene i landsdelen og da vil selvsagt “Arktisk Norge” være et meget viktig tema.
NHO Reiseliv er helt samstemt med Hags uttalelser om at alle 3 fylker må spille på lag og at det må bli et spleiselag mellom stat, fylkeskommuner og private aktører.
– Dette vil gå Nord-Norges vei, men vi må sammen jobbe fremtidsrettet og jeg mener det er viktig at de store aktørene som eksempelvis Hurtigruten og Rica, tilkjennegir at de ønsker å være med på spleiselaget, sier Solheim som i mange år har vært en pågående talsmann for et felles reiselivsselskap for landsdelen.

Over 5000 nye arbeidsplasser ble nevnt og bør absolutt være realistisk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *