Color Group i minus

By on June 11, 2008 0 12 Views

Brannen om bord i «Peter Wessel», som førte til et driftsavbrudd på en måned mellom Larvik og Hirtshals, samt tilbakeleveringen av «Color Traveller» var noe av det som bidro til det svake resultatet. I tillegg bød vinteren på svært dårlig vær.

For første halvår havnet Color Group på et resultat på -15 millioner kroner mot 24 millioner i pluss i 2006-perioden. Omsetningen var omtrent på linje med fjoråret. Totalt ble det gjennomført 346 færre seilinger første halvår 2007 enn for tilsvarende periode i 2006.
– Vi har hatt ni prosent færre seilinger, med bare seks prosent færre gjester. Markedet er der, både på passasjerer og frakt, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for samfunnskontakt og informasjon, til DN

Transportkapasiteten til Danmark skal tredobles. I 2008 erstattes fergene på strekningene mellom Kristiansand og Danmark, og Larvik og Danmark med de langt raskere Color Line SuperSpeed.
– Vi øker kapasiteten og kan gi et mye bedre tilbud både til passasjerer og til transportnæringen. Ambisjonen vår om å bli Europas ledende selskap innen cruise og transport opprettholdes, sier Mathisen til DN.

Color Group ASA er morselskap til Color Line AS og Color Hotel Skagen. Color Line AS er Norges største og blant Europas ledende cruise- og transportrederier.

Kilde: dn.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *