Bedring for flybransjen

By on June 11, 2008 0 9 Views

IATA venter imidlertid et samlet underskudd på 1,7 milliarder dollar i inneværende år for flyselskapene. Det er imidlertid en halvering fra en tidligere prognose, skriver Dagens Næringsliv.
Trafikkvekst, bedret kapasitetsutnyttelse og en generelt god verdensøkonomi er de viktigste faktorene for at flere selskaper gjør det bedre

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *