BA får millionbot

By on June 11, 2008 0 9 Views

Dette er en av de største konkurransebøtene på mange år, og den hadde vært betydelig større hvis ikke BA hadde vært såpass samarbeidsvillige i forbindelse med undersøkelsene av uregelmessighetene. Disse går i korthet ut på at BA inngikk avtaler med Virgin Atlantic om hvor store oljepristillegg det skulle legges over i billettprisene.
Uregelmessighetene skal ha skjedd fra 2004 til 2006.

Kilde: Børsen.dk

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *