9 prosent økning for SAS-konsernet

By on June 11, 2008 0 14 Views

 Mens SAS-konsernets passasjerøkning sammenliknet med i fjor var 9 prosent, hadde SAS Norge en nedgang i antall passasjerer med 3,6 prosent i forhold til samme måned i fjor, i følge selskapets børsmelding.

Konsernets kabinfaktor steg med 0,2 prosentenheter til 83,3 prosent. Mens kabinfaktoren hos SAS Norge sank fra 75,6 prosent i fjor juli til 75,3 prosent for juli i år.

– Total passasjertrafikk (PRK) for konsernet økte med 1,8 prosent i forhold til juli i fjord. PRK for SAS Norge sank med 2,7 prosent.
– Total kapasitet (ASK) for konsernet økte med 2,1 prosent i forhold til juli i fjord. ASK for SAS Norge sank med 3,6 prosent.

Konsernets yield for juni steg med 5,2 prosent, hvilket var litt lavere enn forventet. Yielden er positivt påvirket av styrket kapasitetskontroll, aktiv yieldstyring samt de positive effektene av de nye markedstiltakene som ble lansert i mars.
I juli forventes veksten i yielden å bli omtrent som i juni. Totalmarkedets fortsatte vekst påvirker yieldmulighetene i positiv retning. Men det er usikkerhet knyttet til styrken på fremtidlig vekst, konkurransesituasjonen og utviklingen av drivstoffprisen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *