18 prosent økning for Norwegian

By on June 11, 2008 0 9 Views

Norwegian fraktet i juli 583.013 passasjerer mot 495.204 i juli 2006, hvilket gir en økning på 87.809 (18 prosent), i følge en pressemelding.
– Vi setter igjen ny passasjerrekord, og leverer en kabinfaktor på 91 prosent, som vi er veldig godt fornøyd med. Trafikkstrømmen i juli har gått mot Nord-Norge og til våre europeiske destinasjoner på jakt etter sol, sier adm. direktør Bjørn Kjos.
– Total passasjertrafikk (RPK) økte med 23 prosent i forhold til juli 2006.
– Total kapasitet (ASK) økte med 21 prosent i forhold til juni 2006.
– Kabinfaktoren var 91 prosent, som er 1 prosentpoeng høyere enn fjordåret.
-For juli forventer selskapet en yield i størrelsesorden NOK 0,57
Økningen i passasjertrafikk, produksjon og passasjervolum henger sammen med selskapets ekspansjon og oppstart av nye ruter i perioden juli 2006 til juli 2007, samt tilpasning av produksjonen og stadig økende passasjertilgang.
Passasjertrafikken innenlands hadde en økning på 13 prosent samtidig som kapasiteten hadde en økning på 15 prosent. Kabinfaktoren ble 91 prosent mot 92 prosent i samme periode i fjor.
Utenlands økte passasjertrafikken 25 prosent samtidig som kapasiteten er økt 23 prosent. Kabinfaktoren ble 91 prosent, som er 2 prosentpoeng økning i forhold til samme periode i fjor. Utvikling i kabinfaktor henger i hovedsak sammen med selskapets ekspansjon, og da spesielt ruteflygninger fra Polen og ruter generelt i Europa. Det dårlig sommerværet i Norge kan også ha hatt en positiv effekt.
For juli forventer selskapet en yield økning på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Yieldutviklingen henger i hovedsak sammen med den høye kabinfaktoren som igjen gir positiv effekt på passasjerinntektene. Operasjonen i Polen har hatt en positiv utvikling i juli.
Salg over internett var i juli 91 prosent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *