VIA Travel Group kjøper VIA Vestfold

By on June 10, 2008 0 16 Views

Byrået, som omsetter for om lag 250 millioner kroner i året, har kastet av seg solide millionoverskudd de siste årene.

Kan bli flere oppkjøp
Konsernsjef Egil Riisnes i VIA Travel Group er glad for at kjøpet gikk i orden.
– VIA Vestfold er et godt byrå med en solid markedsandel i sin region. I tillegg til den ordinære driften er byrået også svært dyktige på kurs og konferanse, noe som passer godt inn i vår øvrige struktur, sier Riisnes.
Han trekker også fram nærheten til Sandefjord Lufthavn Torp som en viktig kjøpsgrunn.
– Vil det bli strukturelle endringer i selskapet?
– Det er nedsatt en prosjektgruppe hvor det skal jobbes med å hente ut synergi der det er mulig i forhold til den øvrige virksomheten, svarer Riisnes.
Kjøpet av VIA Vestfold vil trolig bane vei for flere oppkjøp av franchisetakere i kjeden. Den største, Hurtigruten Group, har i en tid signalisert et ønske om å kvitte seg med byrådriften langs kysten. Konsernsjefen utelukker ikke at det neste oppkjøpet kan finne sted her.
– Vi har sendt et signal til Hurtigruten om at vi er interessert i å se på saken. Vi er derfor i dialog, uten at det er noe konkret på gang, sier han.

Hemmelig pris
Selv om Bugsett ikke vil ut med hva han fikk for selskapet, har han vanskelig for å skjule at han er tilfreds med handelen.
– De kom til meg med et tilbud som jeg var godt fornøyd med. At jeg er blitt 68 år har også vært en medvirkende faktor til at jeg takket ja, sier Bugsett som legger til at det er med en god porsjon vemod at han nå selger sin mangeårige arbeidsplass.
– Har det vært reaksjoner blant de ansatte etter at nyheten ble kjent?
– Det er klart at det alltid blir litt usikkerhet når det skjer slike endringer, men samtidig er VIA Vestfold et av kjedens mest lønnsomme selskaper. Det er derfor ingen grunn til å tro at det skal skje endringer av negativ art, sier Bugsett.
Men han retter et siste råd til selskapets nye eiere.
– Skal selskapet holde oppe og øke sin nåværende lønnsomhet, er det viktig at de ansatte gis tilstrekkelig med lokal frihet innenfor de gitte rammer, råder han.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *