Utenlandstrafikken øker mest

By on June 10, 2008 0 19 Views

 Det ble i mars registrert nær 3,3 millioner terminalpassasjerer på Avinors lufthavner. Innenlands- og utenlandstrafikken står for henholdsvis 68 og 32 prosent av totalvolumet. Trafikken til og fra utlandet økte med 14 prosent, og det totale antallet utenlandspassasjerer var over 1 million. Chartertrafikken økte med 12,2 prosent, mens rutetrafikken økte med 14,2 prosent. Antallet innenlandspassasjerer økte med 6,7 prosent. Passasjerstatistikken for første kvartal viser en samlet vekst på 9,2 prosent til 8,6 millioner passasjerer. Utenlandspassasjerene stod for 11,5 prosent vekst, mens økningen i innenlandstrafikken var 8,2 prosent. Antallet flybevegelser økte i mars med 3,1 prosent til totalt 56.374 bevegelser. Veksten innenlands var på 2 prosent til 43.106 bevegelser. Utenlandsveksten var 6,6 prosent til 13.268 bevegelser. Trafikkstatistikken viser dermed at antallet passasjerer fortsatt vokser raskere enn antallet flybevegelser. Dette indikerer at flere seter fylles opp, og at det er en økning i den såkalte kabinfaktoren. Antallet overflygninger økte med 10,3 prosent til 2.429. Av Avinors store lufthavner var det Trondheim lufthavn, Værnes som stod for den største relative veksten i forrige måned, med en økning på 14 prosent til drøyt 300.000 passasjerer. Deretter følger Bergen lufthavn, Flesland (10 prosent vekst) og Oslo Lufthavn Gardermoen (9,7), skriver Avinor i en pressemelding.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *