Trått for Gotogate

By on June 10, 2008 0 14 Views

Driftsinntektene falt fra 17 millioner kroner til 10,6 millioner i fjor, melder dn.no.
Knallhard konkurranse får skylden for de negative tallene. På slutten av fjoråret ble det også gjennomført vesentlige omstruktureringer av selskapet, noe som var med på å prege kostnadsbildet.
– Markedet for salg av reiser over nettet har vært preget av en økende konkurranse i løpet av 2005. Konkurransen kommer hovedsaklig fra flyselskapenes egne “sites”, men også fra et større antall online reisebyråer og helt nye type aktører. Gotogate har derfor tapt noe markedsandel, men fortsetter utviklingen av “siten” og vil satse mer offensivt for å møte denne konkurransen i 2006, skriver styret i sin årsberetning, ifølge dn.no.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *