Tiden over for SAS-hotellene?

By on June 10, 2008 0 23 Views

Rezidorkonsernet eier og driver hoteller under forskjellige kjedenavn rundt om i verden. I forbindelse med børsnoteringen solgte SAS Gruppen i november seg nesten helt ut av Rezidor. De satt igjen med en post på 6,7 prosent av aksjene, men solgte nylig aksjene – og med god gevinst. SAS har overført sine i overkant av 10 millioner aksjer til amerikanske Carlson Hotels Worldwide mot et oppgjør på 584 millioner svenske kroner, skriver dagbladet.no.
Pengene fra salget vil SAS bruke til å nedbetale gjeld. Rezidor der i mot, bygger opp andre hotellmerker som Regent, Park Inn, Missoni og Country Inn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *