Svakere fra Kilroy travels

By on June 10, 2008 0 15 Views

Resultatnedgangen har sammenheng med lavere marginer på reisene og høye driftskostnader.
Totalt passerte Kilroy-konsernet, som har virksomhet i de nordiske landene og Nederland, en omsetning på 1,1 milliarder kroner, en økning på ni prosent. Driftsresultatet økte fra 2,8 til 4,7 millioner kroner.
Nylig kjøpte Iceland Invest 53 prosent av aksjene i Kilroy. Den finske studentorganisasjonen HYY, som har vært majoritetseier siden etableringen av Kilroy, har solgt seg ned til 20 prosent. Representanter for toppledelsen i Kilroy eier de siste 27 prosentene.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *