Sabre kutter byrågodtgjørelse i USA

By on June 10, 2008 0 10 Views

Det frivillige programmet er døpt Effective Access Solution, EAS, og skal innføres fra 1. august. Den endrede forretningsmodellen kommer som en følge av flyselskapenes krav om reduserte GDS-avgifter og reisebyråenes behov for å ha tilgang til samtlige av flyselskapenes priser.
De reisebyråene som ikke vil delta i det nye programmet garanteres ikke full tilgang til flyselskapenes billigste billetter.
På det avregulerte amerikanske markedet har mange av de største flyselskapene inngått nye avtaler med Sabre og de andre GDS-selskapene. Det har medført et inntektstap som GDS-selskapene må kompensere for.
Sabre har valgt å ikke øke avgiftene fra reisebyråene. I stedet senkes de lukrative insentiv-ordningene. Ifølge Travel Weekly vil insentivene for mange byråer bli halvvert: I dag får majoriteten av de Sabre-tilsluttede byråene en godtgjørelse per segment på 1,1 dollar. Ifølge det amerikanske fagbladets kilder vil den synke til om lag 45 cent per segment. Minimumshonoraret i det nye programmet vil dog bli 20 cent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *