Resultatfall tross omsetningsvekst

By on June 10, 2008 0 19 Views

Hovedaksjonær og daglig leder, Ragnar Wikstrøm, peker på en rekke begivenheter når han skal forklare det svake resultatet.
– Tsunami-katastrofen rammet trafikken vår hardt. I tillegg var det naturkatastrofer i Mexico og bombeaksjonen på Bali som påførte oss tap, sier han.
Ifølge Wikstrøm ble regnskapet belastet med om lag 900 000 kroner i tap som følge av hendelsene. Han er imidlertid svært tilfreds over den kraftige omsetningsveksten.
– Noe av lærdommen fra i fjor er å ha en god produktspredning for å bli mindre sårbar. Derfor har vi blant annet utvidet programmet til også å omfatte Sør-Afrika, noe som har vært en stor suksess, sier Wikstrøm som legger til at det også har vært en generell økning i etterspørselen innenfor samtlige produktområder.
Han er godt fornøyd med utviklingen hittil i 2006 og har derfor stor tro på å nå årets budsjetterte resultat før skatt på 1,5 millioner kroner.

 

Nøkkeltall Wikstrøm Reiser 2005
(2004-tall i parantes)

Omsetning: 70 040 (55 917)
Resultat før skatt: 65 (277)

(Tall i tusen kroner.)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *