Priskutt i nord

By on June 10, 2008 0 23 Views

– Fra 1. april neste år vil vi sette ned maksprisen på billetter til flyplasser i Nord-Troms og Finmark med 20 prosent. Dette vil være innbakt i konsesjonsvilkårene som om kort tid går ut til selskaper i hele EØS-området. Prisreduksjonen vil komme i form av økt kjøp fra statens side, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Utlysningen vil skje snart og gjelder driften av regionale flyruter i årene 2007-2010. Reduksjonene i maksprisene gjelder bare ruter i Nord-Troms og Finmark.
Den største aktøren på kortbanenettet i nord, Widerøe, er et selskap som flere ganger de siste årene har vist imponerende regnskapstall. Navarsete avviser å kommentere om det er en sammenheng mellom flyselskapets resultater og de høye billettprisene i nord

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *