Økokrim mot SAS Braathens

By on June 10, 2008 0 12 Views

Den ene saken gjelder en e-post som i 2004 ble sendt fra BTI Nordic til SAS Braathens som inneholdt taushetsbelagte opplysninger om konkurrenten Norwegians forretningsstrategier.
Flyselskapet ble ilagt en bot på 400.000 kroner, men selskapet bestred forelegget. Den ansatte i reisebyråkjeden som sendte e-posten har godtatt et forelegg, men det har ikke mottakeren i SAS Braathens gjort.
Den andre saken dreier seg om at ansatte i SAS Braathens innenfor perioden 1. desember 2002 til 18. november 2005 skal ha innhentet ulovlig bedriftsinterne opplysninger – såkalte PNR-data – om Norwegians fra deres database i bookingsystemet Amadeus.
Ifølge Dagens Næringsliv kan flyselskapet få inndratt et større beløp dersom det blir dom i saken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *