Naturaktiviteter trekker turister

By on June 10, 2008 0 19 Views

Din Tur er et av selskapene i Norge som har satset på jakt, fiske og andre aktiviteter i naturen. Omsetningen økte fra 27,3 millioner kroner i 2004 til om lag 35 millioner i fjor. I år mener daglig leder Gunnar Almlid at Din Turs omsetning vil passere 40 millioner.
– De fleste kundene våre er utlendinger som bestiller tidlig, og vi er stort sett ferdig med innsalgsperioden nå, sier han.
Om lag 80 prosent av kundene er utlendinger, og om lag halvparten av dem kommer fra Tyskland. Sverige er nest største utenlandsmarked, men også Danmark og Storbritannia er viktige.

Fisker turister
Din Tur, med kontor i Verdal, eies i hovedsak av Allskog. Det er en sammenslutning av skogeiere i Møre og Romsdal, Midt-Norge og Nord-Norge. Men Din Tur selger produkter fra virksomheter over hele landet.
– Fiske er i dag det største, og sportsfiske vokser mest, sier Almlid som anslår at om lag 25 millioner kroner av omsetningen stammer fra slike produkter.
Han har derimot mindre tro på vekstpotensialet til jakt.
– Det er en litt sær sport. I Norge er det vel to prosent av befolkningen som har tatt jegerprøven, mens det i Europa bare er 0,01 prosent, forteller Almlid.
Din Tur henter om lag to millioner kroner av omsetningen fra jakt. I tillegg til fiske kommer inntektene fra vandring, sykling, fuglekikking og andre aktiviteter. Dessuten formidler man utleie av feriehus for ulike bedrifter.
– Men man må ha aktiviteter ved siden av for å være attraktiv. Hus med nøkkel i postkassen er på vei ut, mener Almlid.

Stort marked
Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund gjennomførte i fjor en markedsundersøkelse om laksefiske, innlandsfiske, jakt og andre naturbaserte opplevelser. Konklusjonen er at milliarder kan hentes fra utenlandske turister hvis forholdene legges bedre til rette. I undersøkelsen anslås det at dagens omsetning av slike produkter utgjør drøyt fire milliarder kroner, og at omsetningen realistisk burde kunne økes til åtte milliarder innen 2014.
– Kartleggingen har vist at en av årsakene til Norges svake stilling i de fleste markeder for naturbaserte aktivitetsprodukter er mangelfull organisering, utvikling og kvalitetssikring av markedsorienterte produkter, heter det i rapporten.
Virksomheten til Din Tur, ved siden av salget, er nettopp produktutvikling og markedsføring. Dessuten har selskapet utviklet et nettbasert bestillingssystem medlemmene i nettverket kan koble seg til. De siste årene har også Din Tur brukt mye ressurser på å bygge opp distribusjonskanaler i Europa. Salget skjer typisk gjennom turoperatører og reisebyråer.
Din Turs inntekter kommer fra provisjoner av salget og konsulentinntekter. Men det har vært dårlig butikk. Resultatet har vært negativt i mange år, før det i 2004 snudde til noen hundretusener i pluss.
– Vi har brukt mye penger på å utvikle produkter, markedsføring og distribusjonen. Vi skal ha et visst overskudd for å gi avkastning på den innskutte kapitalen, men vi vil jo ikke at leverandørene betaler for mye i provisjon, sier Almlid.

Nasjonal betydning
Fungerende reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge bekrefter at det har vært en klar vekst i salget av naturbasert aktivitetsferie, både til nordmenn og utlendinger, uten at han på stående fot kan tallfeste økningen.
Han framholder at naturen er grunnlaget for mye av markedsføringen av Norge i utlandet, og i stor grad også for merkevarestrategien. Noe av grunnfjellet så og si.
– Ikke minst i kombinasjon med opplevelser er naturen attraktiv. Dette er en helt klar trend, sier han.
Innovasjon Norge har for eksempel fått god respons på kampanjer for laksefiske, for eksempel i Storbritannia.
– Det er også interessant at hver enkelt bedrift som tilbyr naturbaserte aktivitetsprodukter typisk er liten, men at de samlet betyr mye for turismen i Norge, konkluderer Tuftin.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *