Mangler emisjonsgarantier

By on June 10, 2008 0 16 Views

Det har lenge vært kjent at flyselskapet har planer om å hente inn kapital for å bli en stor aktør innenfor lavprissektoren. Det har blant annet vært uttalt at FlyMe ønsker å kjøpe opp en eller flere konkurrenter.
Emisjonsbeløpet på 1,3 milliarder er imidlertid over fem ganger større enn den verdien som FlyMe har på børsen. Til tross for dette, har FlyMe ikke utstedt garantier for å fjerne eventuelle uklarheter om emisjonen lykkes eller ei, noe som er vanlig praksis i slike tilfeller, skriver Dagens Næringsliv

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *