Langt bedre enn ventet fra SAS

By on June 10, 2008 0 23 Views

 Fra kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag morgen fremgår det at SAS- Gruppen kan vise til en kraftig bedring fra første kvartal i fjor, da underskuddet ble på 1,3 milliarder. Resultatet fra 2007 er på -469 millioner svenske kroner, en resultatforbedring på 850 millioner svenske kroner.
– Trenden i første kvartal gikk i en positiv retning. Økonomien i vårt hjemmeområde og globalt holdt seg godt og bidro til vekst i markedet for flyreiser. Sesongmessig er dette det svakeste kvartalet i året, men vi har justert kapasiteten vår til lavere etterspørselsnivåer i dette kvartalet i større grad enn tidligere år, sier SAS’ konsernsjef Mats Jansson i kvartalsrapporten.
Også norske SAS Braathens kunne vise til langt bedre tall enn for 2006. De fikk et resultat før skatt på 198 millioner svenske kroner i første kvartal 2007, mot et resultat på minus 230 millioner kroner i samme periode året før. SAS Braathens hadde en oppgang i passasjertrafikken på 0,5 prosent i kvartalet, og hadde en kabinfaktor på 64,7 prosent, tilsvarende en oppgang på 1,5 prosentpoeng
SAS-gruppens totale inntekter økte med 6,7 prosent til 13,839 millioner svenske kroner. Kvartalsrapporten forklarer de gode tallene ved en kombinasjon av et godt marked, høyere yield, kapasitetseffektivisering, bedre kostnadskontroller og nye forretningsmodeller.

De viktigste tallene fra kvartalsrapporten (første kolonne 2007, andre kolonne 2006):

Omsetning 2007: 13.839 2006: 12.976
Driftsresultat 2007: -327 2006: -1101
Resultat før skatt 2007: -469 2006: -1319

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *