Kartlegging av tyskerne

By on June 10, 2008 0 12 Views

 Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge sier til NTB at OPTIMA er utviklet for å opparbeide faktabasert kunnskap om markeder og etterspørsel som kan være et grunnlag for produktutvikling og markedsbearbeiding. – Slik kan Innovasjon Norge bli en bedre rådgiver for norske reiselivsaktører, og gjøre bedre markedsstrategiske valg. Det er meningen å videreutvikle dette verktøyet for å skaffe verdifull markedsinnsikt også i andre land vi jevnlig bearbeider, sier Tuftin i følge bt.no
Markedsinnsikten skal gjøre turistmarkedsførerne bedre i stand til å tallfeste markedspotensialet i hvert land, hvilke av reiselivsproduktene som har størst interesse, og hvilke målgrupper som vil velge hvilke ferieformer. Det vil også være opplysninger om hvor de vil reise og når det kan skje, og hvor lenge de vil være i Norge. I tillegg får man innsikt i hvordan turistene vil reise til og i Norge, hvordan de vil overnatte, og hvor mye penger de vil bruke. Pilotprosjektet OPTIMA ble presentert av Tuftin under en reiselivskonferanse på Kielferja nylig. Tyskland er blant norsk reiselivsnærings viktigste markeder, og turiststrømmen derfra har en negativ trend – 493.000 ankomster i 2006 mot 514.000 i 2005. Derfor er pilotprosjektet knyttet til dette viktige markedet. Norges markedsandel i Tyskland er lav og er beregnet til mellom 0,6 og 0,9 prosent av tyske feriereiser til utlandet. Innovasjon Norge tror likevel at det er et betydelig uutnyttet potensial for norsk reiseliv i Tyskland. Et eksempel er såkalt baseferie, der turisten enten velger å bo et sted ved fjorden eller i en rorbu. Markedsinnsikten Innovasjon Norge har skaffet seg, viser at brorparten av de turistene som vil bo ved fjorden, vil komme hit med egen bil eller bobil.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *