Hurtigruten krever avgiftskompensasjon

By on June 10, 2008 0 12 Views

Rammebetingelsene for avtalen har endret seg i løpet av det siste året. I utgangspunktet betaler staten 250 millioner kroner årlig for tjenester fra Hurtigruten, som trafikkerer Bergen-Kirkenes med 11 skip året rundt. Men rederiet har fått gjennomslag for nettolønn for sikkerhetsbemanningen om bord på skipene, noe som vil spare Hurtigruten for 90 millioner kroner årlig. Denne ordningen skal tre i kraft 1. juli i år.
I tillegg har regjeringen innført differensiert arbeidsgiveravgift, noe som vil spare Hurtigruten for et mindre beløp. I motsatt retning kommer altså utslippsavgiften for nitrogenoksider.
– Forandringene i rammebetingelsene det siste året har gjort at både Staten og vi ønsker å reforhandle hurtigruteavtalen. Denne prosessen har nettopp startet. Vi forventer å bli ferdig før sommeren, sier direktør Leif øverland i Hurtigruten Group til Aftenposten.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *