Gullavtale til Hurtigruten-sjef

By on June 10, 2008 0 25 Views

 Henrik Andenæs’ lønnsbetingelser framkommer i notene til årsrapporten til Hurtigruten Group som ble lagt fram i går, skriver Dagens Næringsliv.
Da Andenæs ble utnevnt til viseadministrerende direktør i TFDS fikk han en sluttavtale som ga ham rett til 18 måneders etterlønn hvis han skulle bli overflødig. Etter fusjonen mellom TFDS og OVDS fikk han en ny avtale som innebærer at han selv kan si opp sin stilling og likevel ha rett til tre millioner kroner – selv om han går rett inn i en ny jobb.
Avtalen som styreleder Ole Lund i Hurtigruten Group har inngått med Henrik Andenæs bryter med nye retningslinjer som selskapet har vedtatt med virkning fra 15. mars i år. Også andre elementer i hans ansettelseskontrakt er i strid med disse retningslinjene. Det gjelder avtalt pensjonsalder og størrelsen på pensjonen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *