Gi labb for visum

By on June 10, 2008 0 23 Views

Visumsøkere har til nå sluppet med å vise to fingre, men snart må alle ti skannes inn for å hindre at uønskede slipper inn i USA, opplyser utenriksdepartementet i Washington.
Departementet innfører skanning av ti fingre som standard for å forbedre vår evne til å oppdage og stanse personer som ikke er visumberettigede, heter det i en kunngjøring.
Det nye fingerskanningsutstyret skal være på plass ved alle amerikanske ambassader og konsulater innen utgangen av 2007

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *