Flyselskapene kan få bøter

By on June 10, 2008 0 21 Views

1. april fikk Luftfartstilsynet hjemmel til å gi tvangsmulkt når flyselskap bryter Luftfartsloven, skriver Dagbladet.no.
– Ja, Luftfartstilsynet har fått hjemler i forhold til flyselskapene og har nå adgang til å ilegge tvangsmulkt. Vi kommer til å følge med på at selskapene overholder regelverket, sier juridisk rådgiver Anne Skotnes Vikjord i Luftfartstilsynet.
Årsaken til at Norge innfører den nye sanksjonsmuligheten er EØS-medlemskapet og er derfor en tilpasning til EUs regelverk.
De nye reglene innebærer at flyselskap kan få bøter dersom de ikke kan dokumentere gyldig grunn for forsinkelser eller kanselleringer.
De har imidlertid fortsatt lov og plikt til å utsette eller avlyse flighter dersom de har en god grunn, som for eksempel dårlige værforhold eller streik.
Det er ikke fastsatt noen øvre grense for hvor høye mulktene flyselskapene kan ilegges.
I 2005 innførte EU sterkere rettigheter for flypassasjerer. Disse rettighetene innebærer opptil 4800 kroner i erstatning, hotell, mat og drikke. Ifølge EU-kommisjonen er det imidlertid hvert år mange tusen passasjerer som ikke får erstatningen de har krav på etter at et flyselskap bryter reglene. Mange flyselskap holder heller ikke plikten til å informere passasjerene om deres rettigheter. I EU-land var det totalt 18 000 klager på flyselskap mellom februar 2005 og september 2006, ifølge BBC.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *