Færre flyr med Sterling

By on June 10, 2008 0 16 Views

Nordens største lavprisoperatør, Sterling, har i årets første kvartal hatt 707.000 passasjerer, noe som er en tilbakegang på 9,4 prosent i forhold til i fjor. Andre lavprisselskaper har meldt om tosifrede vekstrater i samme periode.
Det er store omleggninger etter kjøpet av Maersk Air som fortsatt hemmer selskapet. Sterling overtok flyselskapet i 2005 og gikk deretter i gang med en større omlegging av ruteplanen.
– Vi har tapt markedsandeler, fordi vi har transportert færre passasjerer. Men i henhold til den planen vi har lagt har vi fått en bedre utnyttelse av våre fly og dermed en bedre økonomi i det vi gjør, sier markedsdirektør Stefan Vilner i Sterling til Børsen.
Vilner forklarer at de i første kvartal i fjor fløy stort sett hele Maersk Airs og Sterlings ruteprogram. Nå har de justert kapasiteten ned og de lave tallene er konsekvensen av dette, ifølge markedsdirektøren.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *