Continental øker kraftig til Europa

By on June 10, 2008 0 19 Views

Dette er bare noen eksempler på Continentals sterke satsing på vår verdensdel. Selskapet flyr nå til nærmere 30 byer i Europa fra USA. Ved utgangen av mai var økningen i kapasitet fra nyttår, målt i tilgjengelige setekilometere (ASK), hele 22 prosent i forhold til samme periode i fjor.
Og salget går tålig bra. Målt i solgte passasjerkilometere (RPK) var økningen over Atlanterhavet på hele 19 prosent. Dermed sank belegget (load factor) bare med 1,9 prosentpoeng til 76,2 prosent.

Historisk satsing
– Vi står fortsatt overfor store utfordringer, både i form av høye oljepriser og skjerpet konkurranse i luften. Samtidig har våre ansatte på en god måte bidratt til å styrke selskapet, blant annet gjennom lønnsreduksjoner. Derfor har vi unngått å følge etter de amerikanske flyselskapene som har endt i skifteretten. Tvert imot har vi lansert en av de sterkeste internasjonale ekspansjonene i Continentals historie, sa konsernsjef Larry Kellner da selskapet presenterte regnskapet for 2005.
Det viste for øvrig at omsetningen økte med 13,2 prosent i 2005 til USD 11,2 milliarder. Det amerikanske selskapet fløy over 61 millioner passasjerer i fjor, noe som var en økning på åtte prosent.
Likevel endte resultatet med et underskudd på 68 millioner, og korrigert for salgsgevinster var underskuddet 205 millioner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *