Charterfusjoner i fare

By on June 10, 2008 0 18 Views

 – Begge disse avtalene ville kunne blitt godkjent om ikke den andre kom samtidig. Vi er nå på vei mot et duopol, og det er mulig at ingen av dem blir godkjent, sier Baylis.
Det at begge fusjonene skal skje samtidig påvirker hele bransjen, og EUs konkurransemyndigheter vil derfor ikke bare se på markedsandelene. Effekten for konkurransen, trender i tilbud og etterspørsel, påvirkningen på priser og tilbudet, samt muligheten eksisterende aktører har til å konkurrere, er faktorer som vil bli vurdert, melder e-tid.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *