Bra Rica-halvår

By on June 10, 2008 0 22 Views

Hotellbelegget i første halvår var 61 prosent mot 58 prosent i samme periode i fjor. Inntekt per tilgjengelig rom (revpar) økte fra 423 til 461 kroner.
– Resultatene er et speilbilde av utviklingen i hele reiselivsnæringen. Det jobbes godt rundt omkring, og når konjunkturene er med oss, blir også resultatene gode. I Rica venter vi at vi vil få et sterkt helår, sier administrerende direktør Ole-jacob Wold uten å ville utdype prognosene under henvisning til at Rica er børsnotert.
Driftsinntektene i andre kvartal ble 486 millioner mot 509 millioner i fjor. For første halvår samlet var driftsinntektene 897 mill mot 865 millioner i 2005, noe som representerer en økning på fire prosent.
– Men tar man hensyn til reduksjonen i antall disponible rom er den reelle økningen åtte prosent. På tross av økte energikostnader på om lag ti millioner sammenlignet med fjoråret og belastning av oppstartskostnader knyttet til åpning av Rica Talk Hotel, viser resultat en sterk framgang. Det er vi svært fornøyd med, sier Wold.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *