Bedring for Ticket

By on June 10, 2008 0 11 Views

Halvårsresultatet til Ticket endte på 18,7 millioner svenske kroner etter skatt, noe som er en forbedring på om lag seks millioner fra samme periode i fjor. Selskapet fikk en bruttoomsetning på 1,78 milliarder – en økning på 3,4 prosent fra 2005. Nettoomsetningen gikk opp med 5,6 prosent til 170 millioner.
– Vi har lykkes med å opprettholde omsetningsnivået selv om vi har færre butikker sammenlignet med i fjor. At nettoomsetningen øker mer enn bruttoomsetningen viser også at vi i større grad evner å styre omsetningen mot produkter med høyere marginer, sier toppsjef Lennart Käll i Ticket i kvartalsrapporten. Han antyder også at det kan bli aktuelt med oppkjøp for å oppnå framtidig vekst.
Ticket Norge fikk en bruttoomsetning på 515 millioner svenske kroner i første halvår, noe som er en nedgang på fem prosent. Ifølge reisebyråkjeden skyldes dette færre utsalgssteder. Men resultatmessig ble det en opptur. Overskuddet etter skatt endte på 2,3 millioner svenske kroner mot et underskudd på 0,1 millioner i fjor.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *