Avklaring i Fjord Line

By on June 10, 2008 0 15 Views

Teigen-familien i Egersund har med utgangspunkt i sin eierandel på 30 prosent nå kjøpt de fleste andre aksjene i rederiet og har full kontroll, skriver Dagens Næringsliv.
– Det er viktig å kjempe for at Vestlandet skal få et alternativ til Color Line i framtiden, sier den nye rederisjefen Ingvald Fardal til avisen.
Etter salget av englandslinjen til DFDS i fjor høst omfatter virksomheten i Fjord Line i dag kun en linje mellom Bergen/Haugesund/Egersund og Hanstholm i Danmark. Rederiet har i vinter tapt penger på den linjen, og rederiet setter nå alt inn på å få den lønnsom.
Det gamle Fjord Line-selskapet har en tid arbeidet med en akkordløsning. Et forslag skal ifølge Fardal presenteres kreditorene etter påske.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *