Vekst for vandrerhjem

By on June 9, 2008 0 22 Views

Ikke siden 2002 har Norske Vandrerhjem hatt et så høyt antall gjestedøgn, og økningen fant sted til tross for et redusert antall disponible senger.
Den største oppgangen kom i det norske markedet, med en vekst på 8,3 prosent sammenlignet med 2005. I det utenlandske markedet ble det en oppgang på om lag 11 000 gjestedøgn. Det viktigste markedet her er Tyskland med en oppgang på 6,4 prosent sammenlignet med 2005. I det svenske og engelske markedet ble det en nedgang på henholdsvis 2,4 prosent og 7,4 prosent.
I Norge er det 70 vandrerhjem, fra Mehamn i nord til Kristiansand i sør.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *