Torp bedre alternativ

By on June 9, 2008 0 25 Views

Selv om Sandefjord flyplass Torp aldri har tatt mål av seg til å bli en stor flyplass, mener Fjeld at man nå må tenke i de baner:
– Jeg tror at hvis man setter opp et miljømessig og samfunnsøkonomisk regnskap for en utvidelse av Gardermoen, så vil man raskt se at det finnes langt bedre alternativer. Torp vil kunne ta unna det meste av mertrafikken som man antar vil sprenge kapasiteten til Gardermoen i 2030-2040, hvilket er utgangspunktet for hele problemstillingen. Det kan ikke være god miljø- eller samferdselspolitikk at ferdsel med bil, buss og tog skal tvinges nordover, gjennom Oslo, til Gardermoen for så å ta fly sørover, sier Torp-sjefen til Sandefjords Blad

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *