Tøffe tak for VIA Travel

By on June 9, 2008 0 11 Views

Dette gjelder spesielt franchisebyrået i Bergen som blant annet dro i land kontraktene med Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Kystverket.
De egeneide byråene til VIA Travel i Oslo-området sliter mer. Storkundene AstraZeneca, PGS og Wilh. Wilhelmsen valgte i løpet av kort tid andre byråleverandører, uten at nye kunder av tilsvarende størrelse er kommet til.
For å kutte kostnader og skape større effektivitet er Oslo-byråene nå slått sammen til én driftsenhet med lokalisering til VIA Travels hovedkontor i Munkedamsveien. En konsekvens av tiltaket er masseoppsigelser.
– Vi har redusert bemanningen med totalt 45 årsverk i selskapet. De fleste av kuttene har skjedd i Oslo, opplyser administrerende direktør Egil Riisnes i VIA Travel.
Nå setter byråledelsen sin lit til at en slanket organisasjon med økt fokus på nysalg skal bidra til å vinne tilbake det tapte.

Storkunde på anbud
Men fortsatt sikler konkurrentene etter storfiskene på VIA Travels kundeliste. Hydro er i skrivende stund ute på anbud, og Telenors kontrakt løper ut ved årsskiftet.
Førstnevnte har med en reiseportefølje på flere hundre millioner kroner vært en tro og lojal kunde for VIA Travel i mange år. For å understreke de tette båndene opererte daværende Flyspesialisten og Hydro inntil for få år siden med felles eierskap i byrået som betjente industriselskapets reisende. I tillegg hadde Hydro-topper sete i reisebyråkjedens styre.
Selv om tiden med krysseierskap og styrerepresentasjon for lengst er over, er Riisnes optimist.
– Vi har fortsatt gode og tette bånd til Hydro, selv om man aldri skal ta noe for gitt i slike anbudsprosesser. Vi har imidlertid inntrykk av at de er fornøyd med jobben vi gjør, spesielt etter at vi implementerte selvbestillingssystemet VIA Online hos Hydro for et par måneder siden, sier Riisnes.

HAAKON MACK OVERVAAG

Misnøye i Telenor

Telenor er med et årlig reisevolum på om lag 250 millioner kroner en av VIA Travels største kunder. Ifølge en sentralt plassert kilde hos telegiganten er det stor misnøye med servicen fra reisebyråkjeden.
– Det er nærmest umulig å komme fram på telefonen. Sender vi en epost, tar det også evigheter før vi får svar. Og når vi får svar, opplever vi mye slurv og unøyaktighet, sier kilden til Travel News og legger til at det aldri har vært verre enn nå.
– Dette har jeg ingen kommentar til, sier en ordknapp reiseansvarlig i Telenor, Olaf Helseth.

Mye sykdom
Egil Riisnes i VIA Travel erkjenner at det har vært betjeningsproblemer.
– Det har vært en periode med sykdom som har rammet Telenor-laget vårt på Lysaker. Vi har derfor gjort noen grep, blant annet ved å styre enkelte kunder i Asker og Bærum over til vårt hovedbyrå i Munkedamsveien. Dermed er ressurser frigjort slik at byrået på Lysaker kan konsentrere seg om å betjene Telenor på en best mulig måte, sier Riisnes som hevder svartiden på telefonen er betydelig redusert etter at tiltakene ble iverksatt.

Storkunde til Berg-Hansen

Etter en tøff budkamp mellom VIA Travel og Berg Hansen var det til slutt sistnevnte som stakk av med kontrakten til det regionale helseforetaket Helse Nord.
Avtalen gjelder reisebyråtjenester knyttet til syketransport for helseforetakene Helse Finnmark, Universitetssykehuset Nord-Norge, Hålogalandssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Bortsett fra Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset, har sykehusene i stor grad kjøpt pasientreisene direkte hos flyselskapene.
Det nye nå er at alt innkjøpet styres til Berg-Hansen, som trolig kan plusse på hele 260 millioner kroner i årlig flyreiseomsetning.
Det er VIA Travel som har betjent Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset de siste to årene.
– Vi mister 40 millioner kroner i omsetning fra Hålogalandssykehuset som følge av avtalen. Nordlandssykehuset har opsjon på å tiltre den nye avtalen, men der har vi inntil videre en løpende avtale, sier daglig leder Tor Erikstad i VIA Travel i Bodø.
Han er ikke i tvil om hva som avgjorde anbudet i Berg-Hansens favør.
– Det må være pris. Jeg kan ikke se at det var noe annet som skilte, sier Erikstad

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *