Sprikende syn på dollar-effekt

By on June 9, 2008 0 21 Views

Med en dollarkurs helt nede på femtallet målt mot norske kroner, skulle man tro at det ligger vel til rette for at forskjellen jevner seg ut.
Men her det er ulike syn blant de norske bransjeaktørene.
– Selv om kursen er lav, tror jeg ikke det nødvendigvis fører til noen stor økning i salget, i hvert fall ikke på kort sikt. På grunn av den høye oljeprisen er flyprisene fortsatt høye. Mange kunder er mer opptatt av hva turen koster og ikke hva de eventuelt sparer på innkjøp under selve reisen, sier daglig leder Elisabeth Kolstø Stai i Nordmanns-reiser.
Hun registrerer at svært mange kunder følger med på dollarkursen om dagen.
– De ringer oss i den tro at det plutselig er blitt veldig billige flybilletter til land der de bruker dollaren. De fleste blir skuffet når de hører at det ikke er tilfellet, sier hun.
Kolstø Stai tror i første rekke det er landene utenom USA som vil få et oppsving.
– Landene i Karibia og Sør-Amerika som bruker dollar kan trolig trekke veksler av den gunstige valutaen. Jeg tror også cruisenæringen vil nyte godt av kursfallet, spår hun.

Frister handleturister
Mens Nordmanns-reiser har et nøkternt syn på et eventuelt oppsving, ser konkurrenten FlyAway for seg store vekstmuligheter.
– Dette hadde vi ikke budsjettert med. De siste ukene har salget gått rett til værs, hevder markedssjef Lasse Hjorthen i FlyAway.
Han mener den største veksten vil komme fra shoppingglade nordmenn.
– Jeg tror flere kommer til å dra til New York på handletur. Det finnes en kundegruppe som i stor grad er impulsstyrt og som lar seg påvirke av den gunstige dollaren, påpeker Hjorthen.
Det er imidlertid også en utfordring forbundet med den økte pågangen.
– Det begynner å bli fulle fly. Mye tid går nå med til å lete etter ledige seter hos de ulike flyselskapene, og her kreves det en god porsjon kreativitet, sier han.

HAAKON MACK OVERVAAG

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *