SAS vil fly grønt

By on June 9, 2008 0 10 Views

– Jeg er stolt over det ansvaret vi tar. Vi har sagt ja til EUs nye forslag om handel med utslippstillatelser, og vi tar et ordentlig ansvar, sier Jansson til Aftenposten.
Han nevner grønne innflygninger i Sverige og et samarbeid med Volvo om drivstoffreduserende tiltak som andre eksempler på flyselskapets miljøarbeid.
Systemet med omsettelige utslippskvoter er planlagt fra 2011.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *