SAS skuffet igjen

By on June 9, 2008 0 16 Views

Ved resultatfremleggelsen så den nye konsernsjefen i SAS, Mats Jansson, at SAS må bedre resultatet med tre milliarder for å kunne klare alle de nødvendige investeringene framover, men ga ikke noen tidsfrist for når målet må innfris.
Samtidig presenterte han sin nye Strategi 2011. Den går i korthet ut på å tilby bedre kvalitet, ikke minst til dem som vil betale ekstra.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *